Astroloji denince akla ilk gelen burçlardır. Burçların özellikleri ve gelecek ile ilgili sunduğu yorumları. Haftalık, aylık, yıllık burç yorumlarını okumaktan keyif alırız. Gazetelerin, dergilerin hatta sitelerin çoğunda burç yorumları yer alır. Çünkü ilgi çekici bir konudur.

        Peki, gerçek anlamıyla astroloji nedir? Kimine göre bir bilim dalı, kimine göre safsata olarak tanımlanan astroloji insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihçilerin araştırmaları gösteriyor ki, farklı uygarlıklar birbirlerinden ayrı olarak astroloji ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. Babil, Mısır, Hint, Maya, Yunan, Arap ve Roma uygarlıkları, astroloji ile ilgilendiklerini belirten kanıtlar bırakmışlardır günümüze.

Astroloji;  gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan, bilim, önsezi, sihir, matematik, dönüşler ve sembollerin karışımından oluşan kadim bir bilgidir. Kelime olarak, Yunancadan gelmektedir. Yıldız anlamındaki astra ile mantık ya da sebep anlamına gelen logos kelimelerinden türemiştir. Astroloji fal veya kader değildir. Gelecekten haber vermek anlamına gelmez.  Astroloji bir din olmadığı için ona inanmak ya da inanmamak önem taşımaz. O kendi işleyişini sürdürür.

        Yıldızlar ve gezegenlerin kanunlarını vurgulayan bir öğretidir. Evren faklı türden enerjilerle doludur. Astroloji bu enerjileri yorumlamak için yol gösterir. Gezegenler ve dönemleri üzerinde çalışır. Yani bilimsel bir çalışmadır; çünkü gezegenler, evren ay ve güneş, bunların hareketleri gerçektir. Astroloji, gökyüzü dönüşlerinin, kozmik olayların dünyaya yansıtılmasını, dünyadaki olayların da gökyüzüne yansıtılmasını inceler.
                                                                                                                                                 
        Bir diğer çalışmasıysa; insanların doğum anlarında gezegenlerin ve gök cisimlerinin konum ve hareketlerine bakarak onların geleceği hakkında çıkarımlar yapmaktır. Bu yorumları ya da çıkarımları yapanlara astrolog denir. Astrologlar kozmik gidişatları, gezegenlerin ritmik hareketleri olarak değerlendirirler.

        Astroloji, Astronomi ile beraber çalışmakla birlikte, aralarında bazı temel ayırımlar bulunur. Astronomi uzaklık, büyüklük ve kütlelerin hızları ile ilgilenen kavramların bilimidir. Astronomi nesnel, astroloji ise özneldir. Kişilerin doğum anındaki gökyüzü konumunu astronomi bilgileri verir. Bu bilgileri yorumlayan ise astrolojidir. Gezegenlerin birbiriyle yaptıkları açılar, onların insan davranışları üzerindeki etkileri, astrolojinin çalışma alanına girer.

        ASTROLOJİ; kişinin kendisini ve başkalarını tanımasına yardımcı olan, bilimsel yanı da bulunan bir çalışma alanıdır. Farklı bir deyişle, hayata tutulan bir aynadır. Gökyüzü, evren ve gezegenlerle aramızda kurulan kadim bir bağdır.

Hazırlayan


Şadan HERGÜNER